Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání

Kontaktní osoby

Jan Beseda Email: beseda@csvs.cz