Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Kontaktní osoby

Lukáš Němec

Informace o členovi

ČMKOS usiluje v digitální oblasti (obecně) o tyto priority:

  1. posílit kritické myšlení při uvažování o fungování digitálního světa; rozumět jazyku digitálního světa; demaskovat takzvanou technologickou neutralitu
  2. osvojení si priority bezpečného chování v digitálním světě, a to nejen v kontextu ochrany osobních údajů, ale také ochrany zdraví a duševní pohody; v tomto kontextu klást důraz nejen na digitální kompetence, ale také emoční a sociální dovednosti (umět adekvátně oddělovat digitální a reálný svět)
  3. Orientace v digitálním prostředí, tj. kompetence plně využívat digitální služby pro svůj občanský život (např. e-government)