Czechlnno

Kontaktní osoby

Tereza Šamanová Email: samanova@czechinno.cz

Informace o členovi

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou a výzkumnou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.
V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k r. 2020 sdružuje vice než 100 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace).
CzechInno samotné je rovněž spoluzakladatelem jednoho z českých digitálních inovačních hubů (Hubu pro digitální inovace – H4DI) se specializací na technologie IoT a blockchainu a cílem napomáhat úspěšné a hladké digitální transformaci českého malého a středního podnikání i veřejného sektoru a partnerem jednoho s aspirujících evropských digitálních inovačních hubů (Cybersecurity Innovation Hub – CIH) se specializací na téma kybernetické bezpečnosti a důvěry v digitálním prostředí. Výkonná ředitelka sdružení CzechInno působí také jako ambasadorka celoevropského projektu DIHNET pro ČR.