EDHANCE s. r. o.

Kontaktní osoby

Pavlína Vilimovská Email: pavlina.vilimovska@edhance.cz

Příspěvky

Re:forma přináší balíček STEM předmětů
Pomozte nám zlepšit online výuku
Pracovní nabídka: Hlavní metodik / metodička

Pomoc s učením #NaDálku

Výukový program Informatika I

Informace o členovi

Aktuální české školství nemá podmínky pro rychlou adaptaci, a proto se současná mladá generace stále učí nazpaměť údaje, které neponesou úspěch na globálním trhu práce a ve skutečném životě.

Naší vizí je připravovat mladé lidi na reálný život, který je čeká. V rychle měnícím se světě plným digitálních technologií potřebujeme umět informace třídit, analyzovat a ve správný čas použít, a právě tomu přizpůsobujeme i naše výukové materiály.

Učitelé se mnohdy digitálních technologií obávají a narůstá tak znalostní a dovednostní propast mezi žáky a pedagogy. Školy sice kladou důraz na výuku základních gramotností, ale schází nástroje k rozvoji klíčových kompetencí a charakterových kvalit.

Naším cílem není jen kritizovat, ale pomoci změnit současnou situaci. Zohledňujeme zvyklosti a požadavky studentů i pedagogů v souvislosti s podstatnými tématy, která pro ně mají v budoucnosti smysl. Modernizujeme výuku ve školách po celé republice díky našim lektorským aktivitám a díky výukovým materiálům, které jsou volně dostupné.

V našich komplexních programech rozšiřujeme rozhled v konkrétních tématech jako finanční gramotnost, volba budoucího povolání, zdravý životní styl nebo příprava občanů k obraně státu. Ve všech projektech klademe důraz na posílení klíčových kompetencí jako je např. digital skills, kritické myšlení, kreativita nebo schopnost nalézat a analyzovat informace.