EDHANCE s. r. o.

Kontaktní osoby

Pavlína Vilimovská Email: pavlina.vilimovska@edhance.cz

Příspěvky

Online workshop
Re:forma přináší balíček STEM předmětů
Pomozte nám zlepšit online výuku
Pracovní nabídka: Hlavní metodik / metodička

Informace o členovi

Klíčovým hybatelem pro motivaci Edhance je fakt, že české školství nemá v současnosti možnost pružně reagovat na změny způsobené 4. průmyslovou revolucí. Kurikulum i vzdělávání pedagogů se za poslední roky obměnilo pouze minimálně, školy připravují mladou generaci na svět, který už neexistuje a často kladou důraz na informace, které děti ve svém životě ani nepoužijí. Pedagogům chybí znalosti na poli informačních a digitálních technologií a také motivace pro změnu. Vzdělávací systém je zkostnatělý a veškeré návrhy jeho  reforem jsou stále jen v písemné podobě, než převedené do praxe. Nejde nám o kritizování, ale především o změnu a podporu učitelům, proto jsme vytvořili platformu Edhance.

 

Celý koncept platformy Edhance vychází ze dvou částí – aplikace a výukových materiálů. Tento koncept je jedinečný v tom, že obsahuje prostředí pro správu, přípravu a realizaci výuky, včetně zadávání a vyhodnocování úkolů a také multimediální obsah, jako např. videa, simulátory a interaktivní prezentace. Obsah vždy odpovídá osnovám RVP a důraz je kladen na propojení učiva s nadstavbou v rámci mezipředmětových vazeb, posilování klíčových kompetencí pro úspěch na trhu práce a motivaci k celoživotnímu vzdělávání.

Vzdělávací digitální materiály, které vyvíjíme pro aplikaci Edhance,  jsou vhodné pro výuku (i distanční) za pomocí interaktivních tabulí, počítačů, tabletů i smartphonů. Klíčovou roli v těchto materiálech mají interaktivní prezentace s multimediálním obsahem (např. simulátory a videa),  které jsou připraveny didakticky, metodicky i graficky tak, aby zaujaly žáky, vtáhly je do výuky a ve výsledku zajistily snadné zapamatování látky. Abychom umožnili učitelům s materiály pracovat naplno a zároveň jim dodali sebedůvěru pracovat s digitálními materiály, vytváříme pro každou lekci tzv. manuál na ovládání prezentace a didaktický návod na vedení dané lekce. 

Aktuálně se nejvíce zaměřujeme na tzv. STEM témata: informatiku, matematiku, fyziku a chemii, ale také na finanční a mediální gramotnost nebo výchovu ke zdraví. Na vývoji každého výukového materiálu spolupracují pedagogové, odborníci pro danou tematiku, špičkoví grafici a programoví vývojáři. S pedagogy jsme v každodenním kontaktu a na základě jejich zpětné vazby nebo změn v RVP pravidelně materiály doplňujeme a aktualizujeme.

V neposlední řadě, také pro pedagogy připravujeme tzv. ukázkové hodiny, workshopy (aktuálně pouze on-line) a v neposlední řadě se zaměřujeme i projekty, které dlouhodobě pedagogy vzdělávají v digitálních kompetencích.