Educator, z.s.

Kontaktní osoby

Tomáš Hart Email: tomas@educator.cz Telefon: tomas@educator.cz

Informace o členovi

Prostřednictvím projektu Educator si klademe za cíl změnit český vzdělávací systém včetně jeho hodnotového ukotvení.

Také díky naší aktivitě a činnosti se daří otevírat diskuzi na téma digitálních kompetencí a revoluce ve vzdělávání, což dokládá úzká spolupráce se ZŠ Neštěmická.

Součástí naši činnosti je především organizace osvětových a popularizačních aktivit (projekt Silent Academy na univerzitách, a Tour konferencí na téma Digitální gramotnost a bezpečnost v online prostředí) či propojování relevantních organizací, která nám mohou dopomoct k efektivní aplikaci změn v českém školství. Tyto změny se kromě obsahové stránky týkají také zázemí a materiální připravenosti škol a vzdělávacích institucí na aplikaci nových prvků do vzdělávacího procesu.