Educator, z.s.

Kontaktní osoby

Tomáš Hart Email: tomas@educator.cz Telefon: +420720762237

Informace o členovi

Významem poslání Educatora je zefektivnění rekonstrukce vzdělávání v Česku. V souladu s tím je jednou z našich hlavních průběžných aktivit mapování vzdělávacího prostředí, poznávání dalších inovativních iniciativ a projektů i konkrétních škol a jejich vzájemné propojování.

Konkrétně pak pomáháme a podporujeme vzdělávání tam, kde dokážeme dodat největší hodnotu – a kde je to aktuálně nejsmysluplnější. Ústředním motivem je ale udržovat nadhled a nezahltit se operativou dlouhodobým řešením úzkoprofilově zaměřených témat.

Potřeby, možnosti i technologie se vyvíjí extrémně rychle a my děláme vše pro udržení celistvého a co nejobjektivnějšího pohledu pro možnost pružně a efektivně na tyto změny reagovat. Naší základní činností je tedy průběžně se učit o vzdělávání v Česku, o inovacích a udržování Educatora akceschopným.