EDUkační LABoratoř, z. s.

Kontaktní osoby

Michal Orság Email: morsag@edukacnilaborator.cz Telefon: 728813261

Informace o členovi

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference.