Elixír do škol, z. ú.

Kontaktní osoby

Petra Prošková Email: petra.proskova@elixirdoskol.cz

Příklad dobré praxe

Projekt Elixír do škol na gymnáziu v Poličce

Informace o členovi

Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšení přírodovědného a technického vzdělávání v Česku. Naše cesta vede skrze podporu kolegiálního vzdělávání učitelů digitálních technologií a přírodovědných předmětů.