Leader in Me (FC CZECH, s.r.o.)

Kontaktní osoby

Ondřej Bárta Email: ondrej.barta@franklincovey.cz Telefon: ondrej.barta@franklincovey.cz

Informace o členovi

Jsme přesvědčeni, že ve 21.století budeme možná daleko více než kdy dříve potřebovat rozvíjet nejen kompetence, ale charakter člověka, aby byl schopen reflektovat svět kolem sebe a jeho vliv na něho samotného. Jako globální firma působící ve 150 zemích rozvíjíme lidi a organizaci pomocí principů leadershipu. Divize FranklinCovey- Education rozvíjí leadership na školách i v České republice.
Naším zapojením do Digikoalice chceme říct, že technologie chápeme jako technologie a jejich nezpochybnitelný vliv na život člověka budeme mít pod kontrolou a k užitku tehdy, když se budeme věnovat sami sobě, svému sebeuvědomění a vztahům s druhými lidmi. Když dokážeme mít sami sebe a své vztahy pod vědomou kontrolou, dokážeme efektivně využívat také digitální technologie, umělou inteligenci a všechno, co nás ještě v této oblasti čeká a co v tuto chvíli ani neznáme.
V neposlední řadě je třeba říci, že jak náš světový tým koučů, lektorů a expertů, tak především tisíce ředitelů, učitelů i žáků a studentů pomocí digitálních technologií propojujeme. Nové technologii nám usnadňují práci a umožňují takřka denně významně působit i v oblasti, jakou je leadership a osobní rozvoj.