Fond dalšího vzdělávání

Kontaktní osoby

Richard Ščerba

Příspěvky

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR
PortálDigi – podporujeme rozvoj digitální gramotnosti

Informace o členovi

Projekty DigiStrategie 2020 a DigiKatalog realizuje Fond dalšího vzdělávání a navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. Cílem projektů je podpořit rozvoj digitální gramotnosti. K tomu slouží řada výstupů, které jsou k dispozici online na webové stránce PortálDigi.