H-edu, s.r.o.

Kontaktní osoby

Jan Šedo Email: jan.sedo@h-edu.cz Telefon: jan.sedo@h-edu.cz

Příspěvky

Nová událost: Robot Emil – Úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ (10. 3. 2021)

Informace o členovi

H-edu šetří čas učitelům díky podpoře efektivních výukových metod a kvalitním předchystaným materiálům v elektronické podobě například k výuce matematiky Hejného metodou nebo informatiky s Emilem.