Ing. Ladislav KVAPIL

Kontaktní osoby

Ladislav Kvapil Email: kvapil@skolni-robot.cz

Informace o členovi

ŠKOLNÍ ROBOT – prodej – filantrop –

DOBOT je interaktivní výukový robot navržený tak, aby stimuloval tvořivost a podporoval maximální zaujetí žáků při výuce.
DOBOT rozvíjí a upevňuje zásadní oblasti technických dovedností, jako jsou představivost a logika, seznamuje žáky s automatizací a robotikou, a především napomáhá pochopení průmyslové kultury
DOBOT nabízí tvorbu a procvičení širokého spektra úloh z oblasti průmyslové automatizace a připravuje žáky na budoucí požadavky "Průmyslu 4.0"