Internetový institut z. s.

Kontaktní osoby

Josef Dašek Email: joda@internetovyinstitut.cz
Tereza Bartoníčková Email: t@internetovyinstitut.cz

Příspěvky

Deklarace digitálního občanství

Příklad dobré praxe

Podpora rozvoje informatického myšlení – iMyšlení
Akademie programování pro základní školy
Green Fox Academy – Intenzivní kurz programování
Kraje pro bezpečný internet
Cyber Security Academy
Soutěž T-PROFI – Talenty pro firmy
Digital New Deal – analýzy a odborný dialog o digitalizaci pro země V4
Soutěž JuniorErb
Coding Bootcamp Praha
ENERSOL – projekty žáků SOŠ/SOU k trvalé udržitelnosti
Kybersoutěž

Informace o členovi

Co je ii?

Internetový institut je nezávislou organizací vytvářející platformu pro aktivní propojení akademiků, privátní sféry a státní správy. Slouží jako hnací motor výzkumu, relevantních debat a efektivního postupu v iniciativách digitální agendy v České republice. Zároveň napomáháme nastavení progresivního způsobu tzv. internet governance, jež zajistí dlouhodobě udržitelný rozvoj v rámci evropského trhu.

Dále je pro nás důležité vytvářet a poskytovat zázemí ke vzdělávání a výzkumu jak výše zmíněným subjektům, tak veřejnosti a vést v tomto směru smysluplnou osvětu.

Proč ii vzniká?

Žijeme v informačním věku a náš svět je propojený a prostoupený technologiemi. Je tedy nutné porozumět jejich vlivu, vlivu internetu (a všech souvisejících fenoménů) na chování, fungování a vývoj naší společnosti i nás samotných.

Změny, které dnešní doba přináší, se nesou napříč všemi oblastmi lidské činnosti. K jejich odhalení, popisu a případné regulaci je třeba spolupráce mezi obory i mezi orgány, které tyto změny zavádí. Tuto nutnost spolupráce potvrdila dlouhodobá pozorování, včetně nezávislých výzkumů a mappingů. Kvůli dynamice a rychlosti jejich vývoje je třeba přistupovat k nim důkladně a otevřeně.

Co více, nejednotná politická scéna veškeré tyto snahy přirozeně komplikuje. Proto si dáváme za cíl být do co největší míry stabilní jednotkou, následující konstantní dlouhodobou strategii pro rozvoj digitálních dovedností a gramotnosti, které se v dnešní době (mnohými označovanou za “Společnost 4.0”) stávají klíčovou jak pro udržitelnost pracovního trhu, tak pro budoucnost fungování národní společnosti jako takové.

Naše hlavní cíle

  • Chceme poskytnout šanci veřejnosti se zorientovat v problematice digitální agendy a života s internetem.
  • Chceme provádět kvalitní výzkum založený na reálných datech a dát šanci zejména osobám pohybujícím se v oblasti regulace těchto nových fenoménů se snadněji a spolehlivě informovat (výzkum pro tzv. “evidence based policy”).
  • Chceme propojit privátní, akademickou a veřejnou sféru, vládní i nevládní organizace za účelem vzájemné podpory, možné spolupráce, sdílení vědomostí a definování problémů k vytvoření smysluplné debaty napříč specializacemi a chceme s výsledky těchto debat následně pracovat.
  • Chceme vybudovat a poskytovat zázemí nejen pro výzkum, ale i vzdělávání (schraňování dat a online i offline zdrojů, přivedení financí na projekty, studna expertízy, spolupráce se zahraničními institucemi apod.)
  • Chceme demystifikovat dopady internetu ve společnosti a zvýšit povědomí o této problematice.