Jules a Jim, z.ú.

Kontaktní osoby

Pavla Táborská Email: reditelka@julesajim.cz

Informace o členovi

Jsme certifikovaným poskytovatelem primární prevence rizikového chování. Jako jedna z 28 organizací v Evropě jsme se v roce 2020 stali řešiteli prestižního grantu Google.org na podporu kyberbezpečnosti dětí a vzdělávání učitelů v této oblasti. Hledáme nové cesty, jak podporovat digitální wellbeing.