Klub aktivních ve vzdělávání z.s.

Kontaktní osoby

Tomáš Hamberger

Příklad dobré praxe

Na jeden den středoškolákem

Informace o členovi

Hlavními činnostmi členů Klubu aktivních ve vzdělávání jsou společensko-vědní výzkum, výuka, preventivní a osvětová činnost v oblasti bezpečného používání moderních digitálních technologií. Aktivně vyhledáváme efektivní, edukativní a bezpečné příležitosti pro používání IT ve vzdělávání a zároveň upozorňujeme na nebezpečí a rizika, která jsou s užíváním těchto technologií spojena.