Klub českých turistů

Kontaktní osoby

Zdeněk Cabalka

Informace o členovi

Klub českých turistů (KČT) je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky. Členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a programem KČT a platí členské příspěvky.
Za KČT je členem Digikoalice jeho organizační součást – Pracovní skupina elektronické turistiky při Programové radě KČT. Jejím posláním je propagovat všechny formy e-turistiky, kterou KČT chápe v co nejširší míře jako zdravý pohyb nejen v přírodě za pomoci moderních technologií. Konkrétně se jedná o GPS a geolokační hry na chytrých mobilech (partnerství s projektem GEOFUN), ale i jiné turistické aplikace, e-trasy na akcích KČT pro veřejnost, dále spolupráce s mapovými portály (mapy.cz a jiné), v rámci vědomostní turistiky a turistické pedagogiky pak soutěže, e-trasy a hry pro děti a mládež.