Malá technika z.ú.

Kontaktní osoby

Petra Rožková

Informace o členovi

Ve spolupráci s IT experty jsme vytvořili metodiky a podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách a základních školách, Malou digitální univerzitu. Důraz klademe na poznání digitálního světa bez monitoru (screenless), na koberci a prožitkem. Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožní pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího školního věku vstoupit do světa ICT (informačních a komunikačních technologií).