Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Kontaktní osoby

Lenka Forstová Email: forstova@sisal.mff.cuni.cz Telefon: 951554210

Příspěvky

Studium učitelství pro rozšíření aprobace informatika na MFF UK

Informace o členovi

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je respektovanou školou, která se v hodnocení vědeckých institucí v České republice zpravidla umisťuje na prvním místě. Slovo „Matfyz“ je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě i výuce. Významná je podpora talentovaných studentů.

V každoročním srovnávání vysokých škol v českých médiích se obory Matfyzu objevují na předních místech s vysokým hodnocením. Ročně fakultu absolvuje kolem 400 studentů, z nichž se 100 % uplatní v oboru.

V pěti pražských budovách nabízí MFF UK vzdělání ve studijních programech matematika, fyzika, informatika a v jejich rámci i učitelskou kvalifikaci pro střední a základní školy. Absolventy MFF UK nalezneme v mnoha špičkových firmách i na věhlasných světových univerzitách.