Meet and Code (Sdružení VIA, z. ú.)

Kontaktní osoby

Radka Bystřická Email: radka.bystricka@sdruzenivia.cz Telefon: radka.bystricka@sdruzenivia.cz

Informace o členovi

Sdružení VIA je nestátní nezisková organizace, jejíž misí je propojovat světy technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů. Organizace provozuje program TechSoup Česká republika a podílí se na provozu Darujme.cz a umsemumtam.cz. Vedle toho organizuje řadu projektů v oblasti technologického vzdělávání nebo podpory takovéhoto vzdělávání v neziskovém sektoru.
AKTUÁLNĚ: přijímáme žádosti do projektu Meet and Code 2019, ve kterém mohou neziskové organizace získat grant až ve výši 10 000 Kč na uspořádání programovací akce v rámci Evropského týdne programování 2019 (viz https://meet-and-code.org).