Metodický kabinet digitálního vzdělávání z.s.

Kontaktní osoby

Jan Patera Email: info@metodickykabinet.cz

Závazky

Metodické kabinety digitálního vzdělávání – centra podpory pro pedagogy

Informace o členovi

Metodický kabinet digitálního vzdělávání je nezisková instituce založená za účelem přímé podpory pedagogických pracovníků především z mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi.