Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kontaktní osoby

Jiří Vaňásek

Informace o členovi

MPSV pro Vás prezentuje dva záměry aktivit, které reflektují činnosti v oblasti Strategie digitální gramotnosti 2020 a Práce 4.0

(Pokračování textu…)