Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoby

Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT Email: sdv@msmt.cz

Příspěvky

Děti online: Studie EU Kids Online 2020
ICT metodik do každé školy aneb máme nový standard ICT koordinátora
Dotazník k Digital Citizenship Education
Setkání evropské pracovní skupiny ET2020 k digitálnímu vzdělávání
Hrejte bezpečně!
MŠMT PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě!
Digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu

Příklad dobré praxe

Den digitálních technologií v ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř
PortálDigi – podporujeme rozvoj digitální gramotnosti

Pomoc s učením #NaDálku

Web #NaDálku

Informace o členovi

MŠMT je gestorem implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla vládou ČR schválena v listopadu 2014. Strategie se snaží reagovat na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Ze Strategie vyplývá 23 opatření a 42 aktivit, které přispějí k naplnění tří stanovených prioritních cílů:

  •  otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  •  rozvíjet informatické myšlení žáků.

V rámci DigiKoalice se MŠMT zavázalo k Rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ.

Tým, který má implementaci Strategie na starosti, můžete kontaktovat na sdv@msmt.cz.

Jaroslav Faltýn – předseda DigiKoalice (jaroslav.faltyn@msmt.cz)

Stanislav Volčík – vedoucí týmu (Stanislav.Volcik@msmt.cz)

Lucie Gregůrková – členka týmu (Lucie.Gregurkova@msmt.cz)

Miroslav Návrat – člen týmu (Miroslav.Navrat@msmt.cz)

Petr Bannert – ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (petr.bannert@msmt.cz)