Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoby

Petr Bannert

Závazky

Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ

Informace o členovi

MŠMT pro Vás prezentuje dva záměry aktivit, které reflektují již učiněné závazky MŠMT v oblasti Strategie digitálního vzdělávání. Jsou představeny v české i anglické verzi (níže). (Pokračování textu…)