Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoby

MŠMT Oddělení podpory digitálního vzdělávání Email: sdv@msmt.cz

Příspěvky

Podpora digitální gramotnosti a wellbeing
Dobrá praxe krajů pro rozvoj digitálního vzdělávání
Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Výzva Evropské komise k vytvoření neformální expertní skupiny pro umělou inteligenci a data ve vzdělávání a odborné přípravě
SELFIE a Profil Škola21 – rozvíjíme školu i digitálně
Metodická příručka Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií projektu SYPO
ET Monitor dostal nové webové stránky
Evropský summit o vzdělávání
Webinář  “All on board – all online” představuje novou příručku
Stream z panelové diskuze na téma Efektivita kyberprevence
Digitální vzdělávání v Estonsku: v čem se můžeme inspirovat?
Pojízdná učebna seznámí žáky s technikou a technologiemi
Výzkum: Český učitel ve světě technologií
Evropská agenda dovedností
Děti online: Studie EU Kids Online 2020
ICT metodik do každé školy aneb máme nový standard ICT koordinátora
Dotazník k Digital Citizenship Education
Setkání evropské pracovní skupiny ET2020 k digitálnímu vzdělávání
Hrejte bezpečně!
MŠMT PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU
Vyjádřete svůj názor na digitální vzdělávání v Evropě!
Digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu

Příklad dobré praxe

PROGRAM P-TECH
Den digitálních technologií v ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř
PortálDigi – podporujeme rozvoj digitální gramotnosti

Pomoc s učením #NaDálku

Web edu.cz
Web #NaDálku

Informace o členovi

MŠMT je gestorem implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla vládou ČR schválena v listopadu 2014. Dne 17. května 2021 vláda na svém jednání projednala celkové vyhodnocení Strategie (více viz zde). Strategie se snažila reagovat na neustálý vývoj digitálních technologií a počítala s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Ze Strategie vyplývalo 23 opatření a 42 aktivit, které měly přispět k naplnění tří stanovených prioritních cílů:

V rámci DigiKoalice se MŠMT zavázalo k Rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ.

V současnosti se tématu digitálního vzdělávání věnuje Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, a to konkrétně kapitola 1.4 a navazující aktivity v rámci implementačních karet. Zároveň je nyní s investicemi v oblasti digitálního vzdělávání počítáno jak v Národním plánu obnovy, tak při přípravě nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

Tým, který má implementaci Strategie na starosti, můžete kontaktovat na sdv@msmt.cz.