Nadání a dovednosti o.p.s.

Kontaktní osoby

Linda Hurdová Email: linda.hurdova@nadaniadovednosti.cz

Informace o členovi

Organizace Nadání a dovednosti vznikla již před devíti lety, v roce 2012, s cílem pomáhat mladým lidem z dětských domovů při startu do jejich samostatného života. Soustředili jsme se výhradně na jejich osobní a kariérní rozvoj, a na rozvíjení dovedností a schopností, které pro ně bývají po odchodu z domova klíčové. Odchod z dětského domova totiž bývá kritický. Díky našemu působení jsme pomohli mnoha dětem překonat obavy z nového začátku a navedli jsme jejich životy správným směrem.

Stejně jako rostli účastníci našich kurzů a projektů, rozvíjelo se i Nadání a dovednosti. Díky silným partnerstvím a našim sponzorům se stále soustředíme na pomoc mladým lidem z dětských domovů a naši činnost jsme rozšířili i pro ty ze sociálně znevýhodněného prostředí. V současné době podporujeme především mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí.

Naše hlavní projekty:

ROZHLED: dlouhodobý projekt (4 měsíce) zaměřený na osobní a kariérní rozvoj mladých lidí se sociálním znevýhodněním (17-26)

DIGI ROZHLED: projekt zaměřený na podporu digitálních dovedností v dětských domovech 

MŮJ BYT: materiální podpora mladých lidí při odchodu z dětského domova