Národní centrum bezpečnějšího internetu

Kontaktní osoby

info INFO Email: info@ncbi.cz

Příspěvky

Dnešní Den bezpečnějšího internetu oslavme prací

Informace o členovi

Národní centrum bezpečnějšího internetu považuje zvyšování digitální gramotnosti za významný předpoklad vyšší spolehlivosti a bezpečnosti online komunikace. Proto považujeme za svoji povinnost přispět v rámci našich možností k práci digitální koalice.