OPEN AGENCY, s.r.o.

Kontaktní osoby

Jitka Kunčarová Email: kuncarova@openagency.cz

Příklad dobré praxe

Projekt YES, I DO

Informace o členovi

Naším cílem je pomáhat učitelům a žákům středních odborných škol v rozvoji jazykových
dovedností. Inovujeme obsah výuky odborné angličtiny, němčiny a ruštiny s oborově
specifickou slovní zásobou pro profese v průmyslu a službách.

Vzděláváme učitele a propojujeme kontaktní výuku cizích jazyků s individuálním studiem
podporovaným digitálními technologiemi. Od roku 2009 vytváříme učebnice a online
pracovní sešity poskytují důkladné procvičování odborné terminologie. Máme vlastní aplikaci
poskytující poslechy zvukových nahrávek a sledování videonahrávek, která natáčíme přímo
v provozech podniků.

Klademe důraz na propojení obsahu výukových materiálů s praxí. Úzce spolupracujeme
s odborníky z podniků a rodilými mluvčími z oboru, naše výukové materiály jsou vytvořené
na míru současným požadavkům firem a zvyšují kvalifikaci zaměstnanců.