OSE Czech Republic z.s.

Kontaktní osoby

Samuel Kašpar Email: samuel.kaspar@osecr.cz

Informace o členovi

Podporujeme aktivity a rozvojové projekty v oblasti vzdělávání a výchovy formou odborného partnerství, fundraisingu a cíleného grantového poradenství v rámci národních i evropských programů.
V současné době chystáme projekt Art&Digital LAB v Praze zaměřený na moderní technologie a provázaní na digitální vzdělávání