Plan4all z.s.

Kontaktní osoby

Tomáš Mildorf Email: info@plan4all.eu

Informace o členovi

Plan4all je nezisková organizace, která udržuje a dále rozvíjí výsledky mnoha výzkumných a inovačních projektů. Plna4all provádí výzkum a vývoj a transfer jejich výsledků do praxe.