Smart BIT s.r.o.

Kontaktní osoby

Jiří Černý Email: jiri.cerny@smart-bit.cz

Příspěvky

Prohrajme se do praxe v Hradci Králové

Informace o členovi

Chceme být chybějícím článkem mezi teorií a praxí. To znamená vzdělávat mládež a učitele, kteří o tyto aktivity projeví zájem formou zájmových kroužků a kurzů od jednodenních až po vícedenní školení.
Ve Foxee Lab chceme zapojit aktivní členy že stran učitelů a studentů do reálného vývoje technologií na skutečných projektech, které přicházejí např. z participujících firem.
Chceme zapojit i široké spektrum firem z okolí, které pochopí, že nové pracovní síly je třeba hledat nově a že na jejich výchově a vzdělání je vhodné se aktivně podílet a ovlivňovat ji.