SOCIDE s.r.o.

Kontaktní osoby

Vít Janda Email: vit.janda@socide.cz

Informace o členovi

Prostřednictvím našich aktivit spjatých zejména s Facebookovou skupinou AKTIVNÍ STUDENTI se snažíme napomáhat studentům středních a vysokých škol k intenzivnějšímu zájmu o studium a mimoškolní aktivity, k využívání digitálních technologií pro studium a mimoškolní aktivity a k utváření pozitivního vztahu ke vzdělávání, rozvoji a soběstačnosti.