Střední škola informatiky a služeb, E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Kontaktní osoby

Petr Vojtěch Email: reditel@ssis.cz

Informace o členovi

Střední škola informatiky a služeb byla jednou ze tří škol, které v České republice zavedli obor informační technologie. Již od 60. let se na škole vyskytují první počítače a v 70. letech se aktivně začaly zapojovat do učebních plánů. V současné době škola poskytuje žákům vzdělání v osmi oborech (sedm maturitních a jeden s výučním listem). Z hlediska informačních technologií se škola zaměřujeme na výuku kybernetické bezpečnosti. Kybernetická bezpečnost je velmi atraktivním moderním oborem s velmi velkým potenciálem. SŠIS vychází z mnohaletých zkušeností, které škola získala výukou počítačových sítí a programování. Právě počítačové sítě slouží k výuce základu kybernetické bezpečnosti. Jsme zapojeni také do programu Cisco Networking Academy, která aktivně rozšiřuje výuku v oblasti bezpečnosti, hardwaru a počítačových sítí. Po celou dobu spolupracujeme s regionálními firmami, které naši žáci navštěvují v rámci povinných praxí. Mezi největší firmy, se kterými škola spolupracuje je firma Karsit group SE a ABB. Právě s těmito firmami rozšiřujeme výuku robotiky na škole. Vyšší ročníky IT mají do výuky zařazen vývoj aplikací pro mobilní telefon, či programování chytrých zařízení v rámci IOT. V rámci volnočasových aktivit škola poskytuje žákům střední školy i partnerským základním školám další vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, robotiky a programování.