TECHAMBITION LTD, organizační složka

Kontaktní osoby

Jakub Stránský Email: jakub.stransky@techambition.com

Informace o členovi

Tvoříme umělou inteligenci, která pomáhá učitelům připravit motivující výuku. Naše technologie přeměňuje data o práci studentů s cvičeními Techambition na detailní doporučení pro učitele. Tato doporučení pomáhají učitelům připravit efektivní kooperativní učení, tzv. “peer instruction” a převrácenou třídu.