Timixi System s.r.o.

Kontaktní osoby

Jan Brich Email: jan.brich@timixi.com

Informace o členovi

Časové osy Timixi

Timixi je webová služba, která umožňuje učitelům i studentům přehledně zobrazit libovolné události na časové ose. Grafické zobrazení umožňuje historická data ze všech školních předmětů lépe pochopit, snadno zařadit a vzájemně porovnávat. Časové osy lze sledovat na displeji počítače nebo mobilního zařízení.

Kolem nástroje pro snadnou vizualizaci událostí na časové ose budujeme Timixi jako vzdělávací aplikaci.

Časovou osu může pedagog použít pro zdůraznění události při výkladu, tvořit společně se žáky ve třídě nebo nechat je zpracovávat témata samostatně. V nabídce webu jsou stovky vzorových časových os, pro moderní vzdělávání má podstatný význam zejména vlastní tvorba nové časové osy.

Z údajů časové osy vychází automaticky generovaný znalostní kvíz. Ten lze používat ve školní výuce v on-line formě nebo i v písemné podobě mimo počítačovou učebnu. Kvíz také umožňuje žákovi získat základní zpětnou vazbu při domácím studiu.

Pro vybraná témata může učitel zařadit i herní prvky – z událostí na časové ose si žáci vytvoří kartičky pro stolní hry.

Efektivita webové aplikace Timixi roste při použití pro vzdálenou výuku – učitel žákům snadno zadává téma ke zpracování na časové ose, v aplikaci sleduje i výsledek práce.