Virtual Lab, s.r.o.

Kontaktní osoby

Andrej Braguca Email: andrej@virtual-lab.cz Telefon: 721 618 189
Leoš Kubíček

Informace o členovi

Ve Virtual Labu máme svou misi: Tvoříme smysl virtuálního věku. Naše projekty jsou zaměřeny na praktické využití moderních technologií. Dlouhodobě fungující projekty se zaměřují na implementaci virtuální a rozšířené reality do strojírenství, zdravotnictví, školství, sociální sféry a turismu. Naše řešení musí vždy dávat smysl a pomáhat lidem.

Virtual Lab ve školství
VR Edu Pack má na starosti implementaci virtuální a rozšířené reality do základních, střední i vysokých škol. Celé řešení je většinou dodáváno jako balíček obsahující konzultaci, dodávku hardwaru a softwaru, školení akreditované MŠMT a dlouhodobý servis a podporu.