Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Kontaktní osoby

Martin Frélich

Příspěvky

Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě (vzdělávací kurz)

Informace o členovi

Poslání VUPI je charakterizováno jeho Zakládací listinou. Jedná se o činnosti a aktivity směřující k podpoře podnikatelského prostředí v ČR. Toto své poslání naplňuje VUPI činností v oblasti
– vzdělávání a
– výzkumu
V oblasti vzdělávání je cílem aktivit VUPI je:
– nabídnout středním školám moderní přístupy k výuce podnikání a posilování podnikatelského ducha žáků,
– rozšířit povědomí o možnostech využití nových technologií, konkrétně aplikací virtuální reality, ve výuce předmětů,
– zvýšit atraktivitu a zájem žáků o vědu a aplikovaný výzkum.