Nová událost: Robot Emil – Úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ (10. 3. 2021)

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky). 10. – 11. března 2021 v 13:30 – 17:30, Zoom.us

Více informací v detailu akce – https://digikoalice.cz/?post_type=tribe_events&p=15497.