Nová událost: ROBOT EMIL – ÚVOD DO KONSTRUKTIVISTICKÉ VÝUKY INFORMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ 8 X 45 MINUT, 7. – 8. DUBNA 2021, ONLINE (7. 4. 2021)

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky). 7. – 8. dubna 2021 v 13:30 – 17:30, Zoom.us

Více informací v detailu akce – https://digikoalice.cz/?post_type=tribe_events&p=15559.