Nová událost: Společenství praxe – Matematika a Informatika (4.11.2020), On-line (4. 11. 2020)

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávacích oblastí Matematiky a Informatiky, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení gramotností při výuce na dálku a aktivitám, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti.

Více informací v detailu akce – https://digikoalice.cz/?post_type=tribe_events&p=14443.