Nová událost: Společenství praxe projektu PPUČ – Člověka a svět práce, online (3. 5. 2021)

Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, které věnujeme kariérovému vzdělávání se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti. Seznámíme vás s připravenou metodickou podporou k rozvoji digitálních kompetencí

Více informací v detailu akce – https://digikoalice.cz/?post_type=tribe_events&p=16272.