Nový příklad dobré praxe!

Zajištění pokrytí bezpečnou Wi-Fi sítí ve všech učebnách, kabinetech a sborovně gymnázia. Provedení analýzy stávající metalické i Wi-Fi sítě a pokud možno využit případně vyhovující infrastrukturu.

Více informací v detailu příkladu dobré praxe – https://digikoalice.cz/?post_type=digic_inspiration&p=6946.