Nový projekt: Propagace vzdělávání a certifikace v oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí laické i odborné veřejnosti

ČSKI, člen celosvětové organizace ECDL/ICDL, se zavazuje k plnění evropských závazků ECDL Foundation a k propagaci myšlenek digitální gramotnosti a digitálních kompetencí v ČR.

Více informací v detailu závazku – https://digikoalice.cz/?post_type=digic_pledge&p=6855