Tři publikace zdarma od EDULAB

Zdroj: https://www.edukacnilaborator.cz/publikace  (aktualizováno 3.4.2020)

Věříme, že sebevzdělávání je důležité. Proto na omezenou dobu uvolňujeme online všechny tři naše publikace.

Co funguje ve třídě

Každý rok jsou publikovány tisíce výzkumných zpráv týkající se výuky a vzdělávání, z nichž některé se vzájemně vyvrací. Jak mohou, už tak vytížení učitelé, rozeznat, do kterých výzkumů stojí za to investovat svůj čas? A jak náročné je převedení výzkumu do praxe ve třídě?

V této výjimečné knize se Carl Hendrick a Robin Macpherson ptají 18 současných předních odborníků na vzdělávání, jak přetavit to nejlepší z aktuálních výzkumů do efektivní praxe. Společně se zaměřili na 10 důležitých oblastí výuky:

1. Hodnocení, známkování a zpětná vazba
2. Chování
3. Čtení a gramotnost
4. Speciální vzdělávací potřeby a znevýhodnění
5. Motivace
6. Paměť a vybavování z paměti
7. Jak ve třídě mluvit a klást otázky
8. Mýty o učení
9. Technologie
10. Samostatné učení

Efektivní výukové nástroje

Kniha čerpá z neurověd, psychologie či sociologie a poskytuje padesát výukových technik podporující učení. Prezentuje strategie, které ozvláštní výuku a posilují osobní odpovědnost žáků. Učitelé chtějí praktické nápady. Tato kniha jich obsahuje spousty, to ale není vše. Ze zkušenosti víme, že kvalita výuky i učení se nejsnadněji zlepšuje, když se teorie a praxe navzájem prolínají. Je užitečné vědět, proč věci fungují, mít k dispozici principy řídící strukturu vyučovacích hodin nebo vědět, jak se žáci učí.

Zavádění formativního hodnocení

Formativní hodnocení pomáhá učitelům udělat důležitá rozhodnutí ve výuce, ale jeho zavedení do praxe vyžaduje hlubokou znalost technik a porozumění tomu, jak je používat. Autoři představují přehledného a praktického průvodce pro učitele základních a středních škol.

Publikace je zacílena na pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů:

1) Objasňování, sdílení a porozumění cílům učení a kritériím úspěchu
2) Organizování efektivní třídní diskuse a zadávání úloh, kterými získáme důkazy o učení
3) Poskytování efektivní zpětné vazby, která podporuje učení a posouvá je vpřed
4) Aktivizování žáků jako zdrojů učení pro sebe navzájem
5) Aktivizování žáků jako „vlastníků“ svého učení

Pro každou z těchto strategií představují kromě jejího celkového přehledu i bezpočet velmi praktických technik k implementaci. Návod kdy a jak tyto techniky využívat, doplňují rovněž i tipy, varování a vylepšení k dlouhodobě udržitelnému formativnímu hodnocení. Každou strategii navíc doprovázejí dotazník k výuce, formulář pro postřehy kolegů a reflektivní dotazník.

Tituly najdete společně zde.

Jednotlivě pak:

  1. Co funguje ve třídě,
  2. Efektivní výukové nástroje,
  3. Zavádění formativního hodnocení.