#knihovnyprotiviru

Zdroj: http://www.knihovna.policka.org/ (ke dni 3. dubna 2020)

Děkujeme za upozornění na portál – https://protiviru.knihovny.cz/

Jsou tam sekce k online zdrojům v době karantény. Také tam najdete Výzvu na podporu českého knižního trhu v době celostátní karantény

Knihovna je také aktivní v iniciativě použití 3D tisku pro ochranné pomůcky, viz web http://tisknecelesvitavsko.cz/