Odborné texty zdarma

Řízení školy po dobu trvání mimořádných opatření zpřístupňuje odborné texty zdarma pro všechny: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality.