Bezplatné používání aplikace Open Learning na 3 měsíce

Zdroj: Facebook Open Agency (aktualizováno 6.4.2020)

Open Agency s. r. o. nabízí na 3 měsíce bezplatně využívat aplikaci OPEN LEARNING a online lekce odborné angličtiny pro výuku odborných cizích jazyků v oborech 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 65 Hotelnictví a turismus.

Žáci a učitelé mají bezplatný přístup k 10 lekcím odborné angličtiny, které obsahují výuková videa, odborné texty, poslechy, cvičení, testy a úkoly.

Co je OPEN LEARNING?

Učitelé se mohou s dotazy obrátit telefonicky na číslo 608 658 151 nebo mailem kuncarova@openagency.cz. Více informací na www.openagency.cz