Výukový program Informatika I

Zdroj: https://www.edhance.eu/#vyzkouset-zdarma (aktualizováno 3.4. 2020)

EDHANCE s. r. o., přináší unikátní nabídku pro 150 škol.

Výukový program Informatika I mění způsob výuky a přináší atraktivní nástroj pro pedagogy, který umožňuje vyučovat informatiku zábavně a v souvislostech.

Cíl programu

Informatika I. reaguje na potřebu změny obsahu, formy a přístupu k výuce tohoto předmětu. Tento výukový program je základním stavebním prvkem, který bude postupně rozvíjen.
Zaměřili jsme se na nejaktuálnější témata, která reflektují potřebné dovednosti pro život v 21. století, proto klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí, kritického myšlení, kreativitu a seberealizaci.
Cílem je nadchnout a motivovat žáky k rozvoji těchto kompetencí a zároveň přinést pedagogům revoluční nástroj pro jejich práci.

Příklady témat:

  • digitální technologie
  • komunikace
  • data a informace
  • multimedia a internet
  • kodování
  • šifrování