Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Kybernetická bezpečnost
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) je agenturou Unie, která usiluje o dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropě. Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, která byla zřízena v roce 2004 a následně posílena aktem EU o kybernetické bezpečnosti, se podílí na kybernetické politice EU, prostřednictvím systémů certifikace kybernetické bezpečnosti zvyšuje důvěryhodnost produktů, služeb a procesů IKT, spolupracuje s členskými státy a subjekty EU a pomáhá Evropě připravit se na budoucí kybernetické výzvy. Sdílením znalostí, budováním schopností a zvyšováním povědomí usiluje agentura společně s hlavními zúčastněnými stranami o posílení důvěry v propojenou ekonomiku, o podporu odolnosti infrastruktury Unie a především o zajištění digitální bezpečnosti evropské společnosti a občanů. Více informací viz www.enisa.europa.eu.

Související publikace