Pozvánka – Smart Visegrad workshop: Vzdělávání pro města a regiony 21. století

Kde: budova ČSVTS, Novotného Lávka č.5 , 110 00, Praha 1 (číslo místnosti  bude uvedeno na tabuli ve vstupní hale)

Kdy: 18.12. 2018

Stáhnout (PDF, 129KB)

Předběžný program

9:00 – 9:30 Registrace a
Ranní káva se snídaní
9:30 – 9:40 Představení programu & úvod do problematiky Iva Walterová (EPMA)
9:40 – 10:30 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe Implementace strategie digitálního vzdělávání v chytrých městech a obcích – rok 2018 Petr Naske (NÚV)
Příklad dobré praxe: vzděláváme děti pro budoucnost, která začíná již dnes! Jan Kučeřík
Bohuslav Hora (iŠkolství)
10:30 – 10:50 Metodologie implementace (uzavřené jednání) Jan Kučeřík (iŠkolství)
10:30 – 11:00 Káva s občerstvením
11:00 – 11:15 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe Příklady dobré praxe v digitálním vzdělávání z Evropy Iva Walterová (EPMA/Projekt Smart Visegrad)
11:15 – 12:15 2. sekce programu – Dovednosti pro chytrá města a regiony Strategie pro smart region: příklad Kraje Vysočina Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
Dovednosti pro smart city Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
DigiKoalice vytváří příležitosti pro spolupráci pro aktéry Smart cities Petr Naske (NÚV)
Příklad potřeb soukromého sektoru v rámci dovedností pro Smart City
12:15 – 13:15 Oběd a networking
 

 

13:15 – 14:45

3. sekce programu – Chytrá města a regiony v kontextu V4 David Bárta (RACS/City One)
Kvantifikace lidského kapitálu – od vzdělávání a her k projektové ekonomice
Mateusz Jarosiewicz
Piotr Fuglewicz (město Katowice)
Lukáš Macenauer(Virtubio)
#ČloVĚK4_0 Martina Kolářová (Mise Hero)
Diskuzní panel: Co můžeme udělat pro vzdělávání v inovacích
Moderátor: David Bárta
14:45 – 15:00 Závěry a konec akce EPMA a koorganizátoři

 

Registrujte se prosím e-mailem u paní Ivy Walterové, walterova@epma.cz