Projekty

Publikováno: 14.9.2018

Proškolení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti

Anotace: ELearningové školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti a základů digitální hygieny.


Realizátor závazku: Martin Hájek
Zahájení závazku: 30. 12. 2018
Ukončení závazku: 27. 1. 2020
 
 
 
 

Publikováno: 28.6.2018

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020) a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)

Anotace: Projekty DigiStrategie 2020 a DigiKatalog realizuje Fond dalšího vzdělávání a navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020.


Realizátor závazku: Matěj Bulant
Zahájení závazku: 31. 12. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Metodické kabinety digitálního vzdělávání – centra podpory pro pedagogy

Anotace: Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky.


Realizátor závazku: Jan Patera
Zahájení závazku: 31. 12. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Safer Internet Centre

Anotace: Realizace mezinárodního projektu Safer Internet Centrum v České republice. Projekt se zaměřuje na osvětu a vzdělávání v oblasti bezpečnějšího užívání internetu a online technologií, zejména dětmi (www.saferinternet.cz). Vytváří knihovnu výukových pomůcek, materiálů a informačních zdrojů (www.bezpecne-online.cz). Pomáhá uživatelům internetu prostřednictvím linky pomoci (www.pomoconline.cz). Jeho horká linka, kterou provozuje partner projektu, sdružení CZ.NIC, brání šíření ilegálního obsahu na internetu (www.stoponline.cz).


Realizátor závazku: Zdeněk Metoděj Záliš
Zahájení závazku: 16. 5. 2018
Ukončení závazku: 28. 2. 2019
 
 
 
 

Publikováno: 18.3.2018

Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ

Anotace: Aktivity jsou realizovány na základě schválené Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (http://sdv.msmt.cz).


Realizátor závazku: Kontaktní Osoba
Zahájení závazku: 31. 1. 2015
Ukončení závazku: 28. 2. 2021
 
 
 
 

Publikováno: 18.4.2018

Realizace mezinárodního projektu eSafety Label Plus v České republice

Anotace: Projekt eSafety Label Plus (www.esafetylabel.cz) usiluje o zavedení standardů online bezpečnosti do škol. Využívá k tomu autoevaluační dotazník, na jehož základě je vytvořen individuální akční plán pro každou školu s doporučeními, jak postupovat k dosažení bezpečnějšího online prostředí. Projekt podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčené praxe mezi odpovědnými pracovníky škol. Součástí projektu je proškolení Mistrů eSafety z řad zkušených učitelů a jejich zapojení do podpory aktivit projektu a komunikace s ostatními pedagogy.


Realizátor závazku: Jiří Palyza
Zahájení závazku: 31. 10. 2018
Ukončení závazku: 28. 1. 2020