Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Metodické kabinety digitálního vzdělávání – centra podpory pro pedagogy


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Jan Patera Email: info@metodickykabinet.cz

Publikováno: 18.4.2018

Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky.

Aktivity člena

CÍLE
  • Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky.
  • Kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií.
  • Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.
  • Podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci.
ČINNOST Zřízení 500 metodických kabinetů digitálního vzdělávání v mateřských a základních školách umožňujících:
  • on-line technickou a metodickou podporu pedagogů, zahrnující infolinku a vzdálenou správu digitálních technologií,
  • seznamování pedagogů, dětí a žáků se soudobými trendy v digitálních technologiích - zdokonalování digitálních kompetencí pedagogů - sdílení vlastních zkušeností a námětů v práci s digitálními technologiemi s pedagogy z ostatních metodických kabinetů,
  • rozvoj digitální gramotnost a informatického myšlení u dětí a žáků - šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání mez rodiči i laickou veřejností,
  • pořádání seminářů o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v místech, kde ještě nebyl zřízen metodický kabinet digitálního vzdělávání, s cílem motivovat pedagogy k jeho založení také v jejich mateřské či základní škole
  • popularizování aktivit evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition, jakožto i její národní platformy – Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Plan 100 metodických kabinetů 31. 12. 2018 N/A
Build 180 metodických kabinetů 31. 12. 2019 N/A
Run 220 metodických kabinetů 31. 12. 2020 N/A
Close reflexe dopadu aktivit vytvoření sítě metodických kabinetů 28. 1. 2021 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Seminář Šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání 5000 0