Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Propagace vzdělávání a certifikace v oblasti digitální gramotnosti a digitálních kompetencí laické i odborné veřejnosti


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Olga Štěpánková Email: olga.stepankova@cvut.cz
Záštita
Jméno: Olga Štěpánková Email: stepanko@fel.cvut.cz

Publikováno: 7.2.2019

ČSKI, člen celosvětové organizace ECDL/ICDL, se zavazuje k plnění evropských závazků ECDL Foundation a k propagaci myšlenek digitální gramotnosti a digitálních kompetencí v ČR.

Aktivity člena

ČSKI má zřízenou pracovní skupinu ECDL Czech Republic, kterou v rámci firemní společenské odpovědnosti hostí a podporuje česká technologická společnost CertiCon a.s.. Tato pracovní skupina se trvale věnuje činnostem směřujícím k naplňování cílů mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR a cílů Evropské i Národní koalice pro digitální pracovní místa.

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)

1.      ČSKI, jako garant mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR, bude propagovat myšlenky digitální gramotnosti, potřebu vzdělávání a certifikace v oblasti digitálních kompetencí, napomáhat v propagaci aktivit a cílů DigiKoalice a objasňovat laické i odborné veřejnosti roli digitální gramotnosti a objektivní certifikace při vzdělávání a hledání uplatnění na trhu práce.

2.     ČSKI se podílí a bude podílet na vývoji, aktualizaci a lokalizaci vzdělávacího obsahu pro ty moduly konceptu ECDL/ICDL, které bude považovat za klíčové pro české prostředí a bude i nadále české veřejnosti zpřístupňovat mezinárodní zkoušky ECDL/ICDL a podporovat síť vzdělávacích organizací, které myšlenky konceptu ECDL/ICDL ve své praxi využívají.

3.     ČSKI se zapojí do činnosti Aliance Společnost 4.0 a bude se podílet na hledání nových forem spolupráce mezi vysokými školami a podniky, které umožní inovaci českého průmyslu ve smyslu Industry 4.0 i zefektivnění zdravotně-sociálního sektoru za podpory vědeckého potenciálu akademické sféry.

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Zpřístupnění mezinárodní zkoušky ECDL/ICDL z modulu M18 - Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), který je určen zejména pedagogickým pracovníkům. 1. 10. 2018 N/A
Slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni, nejzapálenějšího učitele či učitelku. 12. 6. 2019 N/A
Národní informační seminář 2019 pro akreditované partnery a odbornou veřejnost. 12. 6. 2019 N/A
Uvolnění další zkoušek ECDL/ICDL dle nejnovějších mezinárodních standardů Sylabus 6.0 1. 3. 2019 N/A
Přednášky pro žáky středních škol na téma: Digitální gramotnost a digitální dovednosti pro trh práce (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Přednášky pro pedagogy a vedení stře1dních škol na téma: Digitální kompetence a využívání konceptu ECDL v oblasti školství (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Prostřednictvím sítě 100+ akreditovaných partnerů umožnit občanům ČR složit 10000+ mezinárodních zkoušek ECDL/ICDL (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Propagovat myšlenky digitální gramotnosti a certifikace digitálních kompetencí prostřednictvím specializované stránky na sociálním médiu Facebook (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Build Lokalizace sylabu pro modul M18 - Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), který je určen zejména pedagogickým pracovníkům. 1. 2. 2019 N/A
Vývoj vzdělávacího programu pro ředitele a vedení škol v rámci projektu OPVVV „Leadership pro vedoucí pracovníky škol“. Kancelář ECDL-CZ za přispění společnosti CertiCon připraví společně se společností FranklinCovey vzdělávací modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. 1. 10. 2018 N/A
Lokalizace a adaptace zkoušek ECDL/ICDL dle nejnovějších mezinárodních standardů Sylabus 6.0 1. 10. 2018 N/A
Run V období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018 proběhlo celkem 70 akcí zaměřených na propagaci role digitální gramotnosti v dnešním světě (přednášky pro studenty, kulaté stoly pro učitele, přednášky pro regionální pobočky Úřadu práce či Hospodářské komory). 30. 9. 2018 Dokončeno
Zpřístupnění modulu v ČR, modul M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy), který je zaměřen na oblast online dostupných informací. 15. 2. 2017 Dokončeno
Zpřístupnění modulu v ČR, modul M16 - Základy informatického myšlení a programování (Computing), který je věnován informatickému myšlení. 12. 9. 2017 Dokončeno
Zpřístupnění modulu v ČR, modul M17 - Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). 1. 10. 2018 Dokončeno
Možnost získat v ČR mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem (modul M3) podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). 12. 1. 2018 Dokončeno
Možnost získat v ČR mezinárodní certifikát ECDL pro práci s tabulkami (modul M4) podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). 1. 3. 2018 Dokončeno
Možnost získat v ČR mezinárodní certifikát ECDL pro modul M6 - Prezentace podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). 26. 10. 2018 Dokončeno
Národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni, nejzapálenější učitel či učitelka. 1. 1. 2019 N/A
Systematická propagace digitální gramotnosti na Facebooku @ECDLCZ 1. 1. 2020 N/A
Přednášky pro žáky středních škol na téma: Digitální gramotnost a digitální dovednosti pro trh práce (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Přednášky pro pedagogy a vedení středních škol na téma: Digitální kompetence a využívání konceptu ECDL v oblasti školství (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Prostřednictvím sítě 100+ akreditovaných partnerů umožnit občanům ČR složit 10000+ mezinárodních zkoušek ECDL/ICDL (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Propagovat myšlenky digitální gramotnosti a certifikace digitálních kompetencí prostřednictvím specializované stránky na sociálním médiu Facebook (průběžně) 1. 1. 2019 N/A
Close . 29. 1. 2020 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Certifikace Počet absolvovaných mezinárodních zkoušek ECDL v ČR 10000 0
Seminář Počet realizovaných seminářů a/nebo prezentací 30 0
Vyvinuto Počet vzdělávacích programů, lokalizovaných sylabů a uvolněných modulů ECDL zkoušek 5 0