Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Realizace mezinárodního projektu eSafety Label Plus v České republice


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Jiří Palyza Email: palyza@saferinternet.cz
Záštita
Jméno: Zdeněk Metoděj Záliš Email: info@saferinternet.cz

Publikováno: 18.4.2018

Projekt eSafety Label Plus (www.esafetylabel.cz) usiluje o zavedení standardů online bezpečnosti do škol. Využívá k tomu autoevaluační dotazník, na jehož základě je vytvořen individuální akční plán pro každou školu s doporučeními, jak postupovat k dosažení bezpečnějšího online prostředí. Projekt podporuje vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčené praxe mezi odpovědnými pracovníky škol. Součástí projektu je proškolení Mistrů eSafety z řad zkušených učitelů a jejich zapojení do podpory aktivit projektu a komunikace s ostatními pedagogy.

Aktivity člena

Projekt eSafety Label Plus je pokračováním mezinárodního projektu eSafety Label, který byl zahájen v roce 2013 z iniciativy evropské sítě EUN (www.eun.org). V ČR probíhal jako dobrovolnická iniciativa bez finanční podpory z veřejných zdrojů. Nový projekt je dvouletý, realizovaný ve spolupráci s belgickými, portugalskými a řeckými partnery v rámci programu Erasmus+. V první fázi bude aktualizován seznam škol s etiketou eSafety, dále budou vytipováni a proškolení Mistři eSafety a ve spolupráci s nimi bude vytvořena komunita pedagogů, kteří implementují standardy bezpečnosti eSafety ve školách. V poslední fázi projektu dojde k rozšíření výukových zdrojů svobodně přístupných na portálu eSafetyLabel a propojení s obdobnými projekty na evropské a národní úrovni.

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)

Projekt eSafety Label Plus je pokračováním mezinárodního projektu eSafety Label, který byl zahájen v roce 2013 z iniciativy evropské sítě EUN (www.eun.org). V ČR probíhal jako dobrovolnická iniciativa bez finanční podpory z veřejných zdrojů. Nový projekt je dvouletý, realizovaný ve spolupráci s belgickými, portugalskými a řeckými partnery v rámci programu Erasmus+. V první fázi bude aktualizován seznam škol s etiketou eSafety, dále budou vytipováni a proškolení Mistři eSafety a ve spolupráci s nimi bude vytvořena komunita pedagogů, kteří implementují standardy bezpečnosti eSafety ve školách. V poslední fázi projektu dojde k rozšíření výukových zdrojů svobodně přístupných na portálu eSafetyLabel a propojení s obdobnými projekty na evropské a národní úrovni.

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Plan Aktualizace a rozšíření seznamu škol zapojených do projektu eSafety Label 31. 12. 2018 N/A
Build Vytipování a proškolení Mistrů eSafety 31. 10. 2018 N/A
Run Vytvoření komunity pedagogů a škol zapojených do eSafety Label 31. 12. 2019 N/A
Finalizace portálu eSafety Label s výukovými materiály 31. 12. 2019 N/A
Close Předání reportu o projektu DigiKoalici 28. 1. 2020 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Certifikace Udělení školám etikety eSafety 600 0
Oslovení vedení a IKT manažerů škol 7500 0